Konferencja dla mysłowickich gimnazjalistów pt. „Z zawodem łatwiej o przyszłość” w Roku Zawodowców ogłoszonym przez MEN. #dobryZAWODnik.W czwartek 26 marca 2015 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Mysłowicach odbyła się konferencja pod hasłem Z zawodem łatwiej o przyszłość, której celem było pogłębienie świadomości uczniów szkół gimnazjalnych odnośnie wyboru kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym. Zaproszeni goście opowiadali młodzieży o aktualnych trendach na rynku pracy. Byłam jednym z prelegentów konferencji przedstawiając uczniom korzyści jakie płyną ze zdobycia zawodu, który w przyszłości pozwoli im podjąć pracę, w której będą mogli realizować swoje pasje i marzenia. Ostatnie lata pokazały, że w Polsce zaczyna brakować specjalistów z fachem w ręku, czyli pracowników wykonujących praktyczne zawody i tym samym, że szkoły zawodowe i technika nie cieszą się taką popularnością wśród młodzieży jak licea ogólnokształcące. Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało program promocji szkolnictwa zawodowego mający na celu przedstawienie młodzieży drugą, praktyczną stronę wymierających zawodów i przekonanie ich do podjęcia nauki w szkołach zawodowych czy technikach. Młodzież musi wiedzieć, że szkolnictwo zawodowe nie stanowi dla nich ograniczenia w podjęciu w przyszłości nauki na studiach wyższych. Atrakcyjność poszczególnych zawodów wzrosła zwłaszcza tam, gdzie na lokalnych rynkach pracy zaczęło brakować specjalistów, dlatego obecnie możemy zaobserwować rosnące zainteresowanie szkolnictwem zawodowym wśród młodzieży i rodziców. Współczesny rynek pracy wymógł szereg zmian w sposobie przygotowywania młodzieży do aktualnych wymogów pracodawców. Nowoczesne doradztwo zawodowe ma ogromne znaczenie dla przygotowania młodzieży do życia w społeczeństwie opartym na wiedzy i doświadczeniu zawodowym. Konferencja, której organizatorem było Miasto Mysłowice odbyła się pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi. Wśród prelegentów na konferencji była moja skromna osoba, a także: Marcin Król Dyrektor Gabinetu Politycznego Marszałka Województwa Śląskiego, Maria Banachowicz z Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Adam Goździcki dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Mysłowicach, Izabela Babińska zwyciężczyni Ogólnopolskich Mistrzostw Artystów Fryzjerstwa oraz doradca zawodowy Marcin Szwajcok.