III Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Ekologiczna w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach3 czerwca 201 r. w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Ekologiczna dotycząca Odnawialnych Źródeł Energii. Ten jakże ważny temat dobrze, że wybrzmiewa u nas – na Śląsku oraz w miejscu, gdzie umiejscowione są dwie kopalnie! Dodatkowo uczy on na całe życie młodzież proekologicznych zachowań. Świetna organizacja konferencji to, jak zawsze zasługa Pani Dyrektor Ewy Matusik oraz jej współpracowników.