Konferencja Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy z okazji Światowego Dnia Cukrzycy (14.11.2020 r.)

14 listopada obchodzimy Światowy Dzień Cukrzycy. Według szacunkowych danych w Polsce na cukrzycę choruje 3 mln osób. Osób zagrożonych tą chorobą, czyli z podwyższonym poziomem cukru na czczo, jest prawdopodobnie około 5 mln!
Cieszę się, że w IX kadencji Sejmu udaje nam się kontynuować ponadpartyjną pracę z ekspertami, pacjentami i politykami na rzecz skuteczniejszej terapii cukrzycy, zwiększenia budżetu na refundację leków przeciwcukrzycowych oraz rozszerzenia ich zakresu poprzez wprowadzenie nowoczesnych terapii cukrzycowych.
13 listopada 2020 roku w Senacie RP odbyła się konferencja w ramach Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy. Dziękuję Panu Marszałkowi Tomaszowi Grodzkiemu za otwartość na dialog i umożliwienie nam zorganizowania tak ważnej debaty o tym co najważniejsze dla diabetyków.
Dziękuję wszystkim parlamentarzystom, ekspertom, lekarzom, pielęgniarkom i przedstawicielom organizacji pacjenckich oraz organizacji pozarządowych za konstruktywną i otwartą rozmowę o cukrzycy w dobie COVID-19 oraz edukacji w zakresie profilaktyki i potrzebach zmian wizerunkowych choroby i retorycznych środków komunikacji z pacjentem.