Konferencja pt. „Wsparcie dziecka i rodzin w systemie pieczy zastępczej” w Mysłowickim Ośrodku Kultury (31.05.2022 r.)

31 maja 2022 r. w Mysłowickim Ośrodku Kultury odbyła się konferencja pt. „Wsparcie dziecka i rodzin w systemie pieczy zastępczej”. Kolejna edycja tego spotkania pokazała, jak ważnym jest na bieżąco rozmawiać o problemach i możliwościach ich rozwiązania, a przede wszystkim działać na rzecz wsparcia dzieci i rodzin w systemie pieczy zastępczej. Dbałość o nasze dzieci, o naszą młodzież świadczy o nas samych, jako o społeczeństwie. Bowiem „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”. Niech te słowa Zamojskiego przyświecają wszystkim, którzy każdego dnia obdarzają miłością dzieci pozbawione opieki rodziny biologicznej. Z danych statystycznych na koniec 2020 roku wynika, iż w pieczy zastępczej przebywa ponad 70 tysięcy dzieci. Tym bardziej jeszcze raz pragnę przekazać wyrazy uznania wszystkim, którzy objęli swoją opieką potrzebujące tego dzieci oraz podziękować wszystkim osobom i instytucjom wspierającym pieczę zastępczą. Serdecznie dziękuję Pani Izabeli Nowak – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach oraz Panu Dariusz Wójtowicz – Prezydentowi Miasta Mysłowice za zorganizowanie konferencji oraz za zaproszenie.