Konferencja w Senacie RP „Czy prawa nabyte są naruszalne” Emerytury i renty jako instrument politycznej zemsty” (20.12.2021 r.)

20 grudnia 2021 roku w Senacie RP odbyła się konferencja.„Czy prawa nabyte są naruszalne? Emerytury i renty jako instrument politycznej zemsty”. O wadze konferencji świadczy fakt, że wzięli w niej udział parlamentarzyści, przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych oraz większości organizacji służb mundurowych!

Ustawa represyjna, zwana przez PiS dezubekizacyjną jest jednym z najjaskrawszych przykładów sprzeczności uchwalanych ustaw z obowiązującym prawem. To, co widzieliśmy ostatnio obserwujemy w Sejmie RP, np. sprawa z „Lex TVN” tylko dowodzi tego, że ta władza nie zamierza się cofnąć. Ta władza za nic ma obowiązujące prawo, prawa obywateli i zasady parlamentaryzmu. To ważne, że w sądach zapadają kolejne wyroki korzystne dla emerytów. Skarżący się emeryci powołują się na art. 6 europejskiej konwencji praw człowieka, według której każdy ma prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie. Przypomnę, że decyzję o obniżkach dostało blisko 40 tys. osób. Większość odwołała się do Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA. Gdy to zawiodło odwołały się do sądu. Część osób już wygrała i odzyskała emerytury. Skargi na dezubekizację wpłynęły także do Trybunału w Strasburgu. Nawet gdy osoby poszkodowane przegrały w I i II instancji, mają prawo do skargi kasacyjnej. Pomóc może też Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu wpłynęły 23 skargi na tę haniebną ustawę.

Dziś musimy sobie otwarcie powiedzieć: bez zmiany władzy nie ma mowy o zmianie obecnego stanu prawnego związanego z niesprawiedliwą i haniebną ustawą zwaną przez PiS dezubekizacyjną. A ten stan prawny bezwzględnie trzeba zmienić i nikt co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Przypominam, że Sąd Okręgowy w Częstochowie orzekł, że ta ustawa jest sprzeczna z Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Warto też przypomnieć, że Sąd Najwyższy nie zostawił suchej nitki na dezubekizacji wg PiS. To jest przełomowa uchwała.
Mamy pewność i potwierdziło się to, o czym mówiliśmy od początku: obniżka emerytur i rent może nastąpić tylko po weryfikacji zachowania konkretnej osoby: czy w latach 1944-90 naruszała prawa i wolności człowieka, a przez to działała na rzecz reżimu komunistycznego. Inne działania są bezprawne. I Sąd Najwyższy przyznał nam rację.

Chciałam podziękować wszystkim za determinację. Walka o prawdę przynosi i na pewno przyniesie w najbliższej przyszłości oczekiwane efekty. Wszystkich poszkodowanych zawsze będziemy dalej wspierać. W naszym klubie parlamentarnym (ale zakładam, że także w innych klubach) monitorujemy tę sprawę. To, co możemy robić dziś to mówić o tym w Sejmie RP i Senacie RP oraz na spotkaniach z poszkodowanymi, we wszystkich mediach oraz planować odwrócenie obecnego stanu prawnego – i to robimy. Od samego początku jestem w kontakcie ze środowiskami służb mundurowych. Cieszę się, że grono parlamentarzystów, którzy dostrzegają, że sytuacja mundurowych nie jest taka jak przedstawiają ją rządzący, jest coraz większe. Nie wierzę, by do tego grona dołączyli politycy PiS, choć chciałabym, aby wycofano się z tej niekonstytucyjnej ustawy. Ale wierzę, że czas PiS-u się kończy, co pokazały ostatnie głosowania w Sejmie RP. I my i oni już o tym wiedzą!