Konferencja z okazji 25-lecia członkostwa Polski w NATO.

Wczoraj w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja z okazji 25-lecia członkostwa Polski w NATO. Gospodarzem spotkania był przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego NATO – nasz serdeczny przyjaciel poseł Michał Szczerba. Natomiast udział wzięli również członkowie polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarne NATO, w tym także moja osoba. Sojusz Północnoatlantycki odgrywa dziś kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa Polski oraz całego świata. Bezpieczeństwo wszystkich członków, solidarność oraz bliska współpraca z sojusznikami są priorytetem ważniejszym niż kiedykolwiek. Razem jesteśmy silniejsi. #NATO #ZPNATO #WeAreNATO