IV Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach14, 15 i 16 maja to w Katowicach wielkie święto gospodarki, nauki i analiz o nazwie IV Europejski Kongres Gospodarczy. W ciągu tych trzech dni trwania kongresu, organizatorzy przygotowali liczne debaty, spotkania oraz wydarzenia towarzyszące, które odbywają się w różnych reprezentacyjnych miejscach Katowic.

Tematyka sesji i dyskusji tradycyjnie oscyluje wokół najbardziej istotnych kwestii dla rozwoju gospodarczego i społecznego Polski oraz Europy, natomiast uczestnicy szukają odpowiedzi m.in. na takie pytania: jak zachęcać do innowacyjnego myślenia, jak tworzyć klimat do innowacyjności, czy opłaca się myśleć inaczej, jak łagodzić objawy kryzysu, jakie strategie rozwoju aktualnie są najskuteczniejsze, jakie zaszły zmiany na rynku mediów, jak wpłynęły one na politykę i gospodarkę oraz jak rośnie rola mediów społecznościowych i ich odpowiedzialność za gospodarcze skutki przeróżnych publikacji i innych form przekazu.

Gwarancję wysokiego poziomu merytorycznego imprezy stanowi fakt, że szefem rady programowej kongresu jest prof. Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012. Warto uczestniczyć w takich wydarzeniach, zwłaszcza że kongres został zgodnie uznany przez środowiska naukowe, biznesowe i dziennikarskie za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy, natomiast tezy wystąpień najważniejszych uczestników są szeroko cytowane i komentowane. Jestem pewna, że zdobyta tam wiedza przysłuży mi się w mojej pracy Parlamentarnej.