Konkurs Wiedzy o Sejmie w Tychach rozstrzygnięty!Z mojej inicjatywy w dniu 24 marca 2015 roku zorganizowany został Konkurs Wiedzy o Sejmie w Tychach pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu Pana Radosława Sikorskiego. Współorganizatorem spotkania była Wszechnica Sejmowa. W konkursie udział wzięli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z miasta Tychy, którzy na sali sesyjnej w Urzędzie Miasta zmagali się z pytaniami konkursowymi. Konkurs poprzedzony był interesującym multimedialnym wykładem prowadzonym przez pracowników Wszechnicy Sejmowej oraz wystawą pt. „Karty z dziejów Sejmu”. Udział w konkursie to możliwość rozwinięcia przez młodych ludzi swojej wiedzy dotyczącej historii polskiego parlamentaryzmu oraz współczesnego trybu ustawodawczego. Dziś bardzo ważne jest, by prawidłowo kształtować świadomość obywatelską społeczeństwa oraz podnosić wśród młodzieży autorytet polskiego Parlamentu. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki, natomiast laureaci wyjątkowe nagrody i zaproszenie ode mnie na wycieczkę do Sejmu i Senatu RP, podczas której zdobytą wiedzę pogłębili o praktyczne aspekty funkcjonowania obu izb polskiego parlamentu. Chciałabym, aby konkurs i prezentacja wiedzy o Sejmie organizowane były corocznie, ponieważ jest to atrakcyjny sposób pozyskiwania wiedzy o Sejmie RP, który niewątpliwie zachęci młodzież do aktywnego udziału w życiu politycznym naszego państwa. Serdecznie dziękuje wszystkim współorganizatorom oraz partnerom, w szczególności Pani Wiceprezydent Miasta Tychy Pani Darii Szczepańskiej za okazaną pomoc i wsparcie przy organizacji tego wydarzenia.  Wszystkim zwycięzcom konkursu: Karolinie Wilczek, Annie Bojdoł oraz Danielowi Staniek jeszcze raz serdecznie gratuluję.