Konkurs Wiedzy o Sejmie w Mysłowicach rozstrzygnięty!25 marca 2015 roku z mojej inicjatywy zorganizowany został w mieście Mysłowice Konkurs Wiedzy o Sejmie pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu Pana Radosława Sikorskiego. Współorganizatorem spotkania była Wszechnica Sejmowa. Konkurs został przeprowadzony w II Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich w Mysłowicach, gdzie spotkali się uczniowie wszystkich ponadgimnazjalnych szkół z tego miasta. Z całego serca chciałabym podziękować Panu Leszkowi Filarskiemu Dyrektorowi II LO za wszystkie serdeczności i gościnność podczas całego wydarzenia. Konkurs poprzedzony był interesującym multimedialnym wykładem prowadzonym przez pracowników Wszechnicy Sejmowej: przez Panią Marię Napiontek, Panią Monikę Srzednicką-Raczkowską i Pana Ireneusza Nowaka oraz wystawą pt. „Karty z dziejów Sejmu”. Udział w konkursie to możliwość rozwinięcia przez młodych ludzi swojej wiedzy dotyczącej historii polskiego parlamentaryzmu oraz współczesnego trybu ustawodawczego. Dziś bardzo ważne jest, by prawidłowo kształtować świadomość obywatelską wśród młodzieży oraz podnosić autorytet polskiego Parlamentu. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki, natomiast laureaci wyjątkowe nagrody, a ode mnie zaproszenie na wycieczkę do Sejmu i Senatu RP, podczas której zdobytą wiedzę pogłębili o praktyczne aspekty funkcjonowania obu izb polskiego parlamentu. Chciałabym, aby konkurs i prezentacja wiedzy o Sejmie organizowane były corocznie, ponieważ jest to atrakcyjny sposób pozyskiwania wiedzy o Sejmie RP, który niewątpliwie zachęci młodzież do aktywnego udziału w życiu politycznym naszego państwa. Serdecznie dziękuje wszystkim współorganizatorom oraz partnerom konkursu, w szczególności: Panu Edwardowi Lasokowi – Prezydentowi Mysłowic, Panu Grzegorzowi Brzosce – I Zastępcy Prezydenta Mysłowic oraz Pani Iwonie Nowak – Dyrektorowi Kancelarii Prezydenta Miasta za okazaną pomoc i wsparcie przy organizacji tego wydarzenia. Wszystkim zwycięzcom konkursu: Aleksandrze Targosz, Klaudii Wicher oraz Arkadiuszowi Kopijce jeszcze raz serdecznie gratuluję.