Konsultacje społeczne w sprawie przebiegu kolei dużych prędkości (14.02.2022 r.)

W nawiązaniu do „konsultacji społecznych”, które jednak odbyły się w dniu 14 lutego 2022 r. dla mieszkańców Katowic, a dotyczących przebiegu kolei dużych prędkości w związku z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego, pragnę podzielić się z Państwem moimi spostrzeżeniami.Fakt zorganizowania powyższego spotkania, pomimo trwających ferii zimowych oraz w formule zdalnej, spowodował przede wszystkim niemożność uczestnictwa wszystkich mieszkańców zagrożonych oddziaływaniem tej inwestycji. Ponadto wystąpiło wiele problemów z rejestracją osób chętnych do wzięcia w nim udziału, a w ostateczności zgłaszano problemy z możliwością zabrania głosu w dyskusji. Pomimo wielu utrudnień i kontrowersji związanych z budową CPK, zachęcam niezmiennie wszystkich Państwa do dalszego aktywnego uczestnictwa i śledzenia aktualnych wydarzeń w tym temacie.