Marsz na Zgodę

Uczciliśmy dziś 79. Rocznicę Tragedii Górnośląskiej. To bolesna plama na historii Polski, o której nie mówi się w podręcznikach szkolnych. Uroczystościom, jak co roku, towarzyszył #MarszNaZgodę. Nigdy więcej nienawiści.