Międzynarodowy Turniej Minikoszykówki o Puchar Generała Jerzego Ziętka.W dniach od 17 do 19 maja 2013 roku odbywał się już trzeci z kolei Międzynarodowy Turniej Minikoszykówki o Puchar Generała Jerzego Ziętka organizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy SP 27 w Katowicach. W imprezie udział wzięli młodzi koszykarze z Polski oraz Czech.  Miałam szczególną przyjemność kibicować koszykarzom zwłaszcza, że część z nich obecnie uczęszcza do klas sportowych, o utworzenie których, będąc radną Rady Miasta Katowice, tak gorliwie walczyłam. Popularność uprawiania koszykówki wśród katowickiej młodzieży z pewnością możemy zawdzięczać także imprezie Eurobasket, która w Katowicach odbywała się dwukrotnie- w 2009 i 2011 roku. Właśnie takie imprezy są najlepszym dowodem na to, iż wspieranie młodych ludzi w ich naturalnej skłonności do ruchu i zabawy stanowi nie tylko przemyślaną i wartościową inwestycję w ich przyszłość, w rozwój polskiego sportu i jego marki ale również jest okazją do promowania zdrowego, wartościowego spędzania czasu. Bowiem sport buduje charakter a co za tym idzie stanowi jedno z najlepszych działań przeciw zagrożeniom wykluczenia czy uzależnień wśród młodzieży.