Minister Zalewska zamyka w domach dzieci z niepełnosprawnościami!

 

Wbrew protestom rodziców zlikwidowane zostało nauczanie indywidualne w szkołach dla dzieci z niepełnosprawnościami. Zamknięcie w domu i pozbawienie dzieci kontaktu z rówieśnikami to dla nich ogromna krzywda! Nie zgadzamy się na wykluczanie i stygmatyzowanie dzieci! Wzywamy rząd i MEN do pilnego usunięcia tego absurdalnego zapisu.