Obchody 70-tej rocznicy powstania Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Mysłowicach.W dniu 24 października 2016 r. miałam zaszczyt i ogromną przyjemność uczestniczyć w obchodach wieńczących 70-tą rocznicę powstania Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Mysłowicach. Uroczystość ta poprzedzona została oficjalnym otwarciem nowo utworzonego ogrodu polisensorycznego przy ZSS w Mysłowicach, a udało się to dzięki ogromnemu wsparciu i staraniom Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Uczniom i Szkole „Nasze Dzieci”. W ten wyjątkowy i świąteczny dzień, będący równocześnie Dniem Patrona Szkoły, na swoim tronie zasiadł, jak co roku, Król Maciuś Pierwszy, tytułowy bohater najbardziej znanej książki Janusza Korczaka. Dowcipne oraz pełne zaangażowania występy uczniów i autentyczna radość ze spotkania zadecydowały o niepowtarzalnej, pełnej entuzjazmu atmosferze tego dnia.
Pozostaje mi życzyć dyrekcji, nauczycielom, uczniom, rodzicom, jak i wszystkim pracownikom i przyjaciołom szkoły dalszych sukcesów i satysfakcji płynącej z istnienia, tak pięknej i potrzebnej instytucji.