Obchody Dni Ślonskiej Godki w Rudzie Śląskiej.

Wczoraj po raz kolejny z wielką radością i nieukrywaną dumą wzięłam udział w Obchodach Dni Ślonskiej Godki w Rudzie Śląskiej. A w ramach niej już po raz XIV odbył się Konkurs Recytatorski Promujący Regionalną Tradycję Językową. Z tej okazji składam gratulacje wszystkim uczestnikom konkursu recytatorskiego, a także organizatorom i pomysłodawcom tego wyjątkowego w skali Śląska wydarzenia. Ruda Śląska może być wzorem do naśladowania w pielęgnowaniu śląskiej tradycji i języka.