Obchody Światowego Dnia Cukrzycy 2022 w Warszawie (09.11.2022 r.)

9 listopada 2022 roku o 12:00 w Warszawie rozpoczęły się obchody Światowego Dnia Cukrzycy 2022 z udziałem ekspertów, polityków i środowisk pacjenckich. Inicjatorem i organizatorem uroczystości było Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. W tym roku oficjalne uroczystości poświęcone były problematyce edukacji społecznej w obszarze cukrzycy. Wzorem lat ubiegłych debata odbyła się kilka dni przed kalendarzową datą Światowego Dnia Cukrzycy, który wypada 14 listopada w dniu urodzin Sir Fredericka Grant Bantinga – odkrywcy insuliny.


Podczas tego ważnego wydarzenia miałam zaszczyt reprezentować Parlamentarny Zespół ds. Cukrzycy w debacie nt. rekomendacji zmian oraz roli edukacji w cukrzycy.

Za nami kolejny rok dobrej współpracy na rzecz pacjentów diabetologicznych. Parlamentarny Zespół ds. Cukrzycy pozostaje jednym z najaktywniejszych zespołów w polskim parlamencie. W ogromnej mierze to zasługa organizacji pozarządowych, środowisk pacjenckich i eksperckich. Wypracowując rozwiązania zawsze chcemy zwracać uwagę na perspektywę pacjentów. Wiele z problemów udało się skutecznie zaadresować np. te dotyczące refundacji np. systemów ciągłego monitorowania glikemii oraz oprzyrządowania do pomp bezdrenowych. Rozszerzono również refundację na pacjentów powyżej 26 roku życia z cukrzycą typu 1 lub 3, wymagających intensywnej insulinoterapii, z nieświadomością hipoglikemii. Podczas dzisiejszego wydarzenia miałam zaszczyt mówić w imieniu Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy o kolejnych rekomendacjach zmian (m. in. związanych z leczeniem stopy cukrzycowej) oraz o roli edukacji w cukrzycy.