Obchody Światowego Dnia Cukrzycy w Sejmie RP (30.11.2022 r.)

30 listopada 2022 roku po raz kolejny udało nam się zorganizować w Sejmie RP obchody Światowego Dnia Cukrzycy! Dla mnie, jako przewodniczącej Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy, niezwykle ważne jest to, by wspólnie z ekspertami zwracać parlamentarzystom uwagę na problemy diabetyków oraz wskazywać konkretne, konieczne do wdrożenia zmiany. Kluczowymi działaniami są akcje profilaktyczne i edukacyjne, dlatego tegoroczne obchody odbywają się pod hasłem: „Cukrzyca: edukacja chroni nasze jutro”.

W ramach obchodów Światowego Dnia Cukrzycy zorganizowanych w parlamencie przez Parlamentarny Zespół ds. Cukrzycy, którego mam zaszczyt być przewodniczącą, zostały przeprowadzone badania poziomu cukru i ciśnienia tętniczego. Eksperci udzielali także porad profilaktycznych. Dziękuję pięknie za ogromne zainteresowanie przeprowadzanymi badaniami oraz konsultacjami. Przebadanych zostało 245 osób. Natomiast 19 osób z nieprawidłowymi wynikami przygodnej glikemii skorzystały z edukacji przeprowadzanej przez SED Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej. Hipoglikemie reaktywne oraz program 40+ stały się tematem wiodącym. Dziękuję Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków oraz SED Stowarzyszeniu Edukacji Diabetologicznej.