Niedopuszczenie do wyburzeń nowo powstałych domów w Katowicach Podlesiu.Mało kto wie, iż w latach 2010 – 2014 istniała realna groźba wyburzeń blisko stu nowo powstałych domów w dzielnicy Podlesie w Katowicach. Modernizacja linii kolejowych jest niezwykle istotnym elementem postępu w naszym kraju i daje szanse na odrobienie narosłych przez lata zaległości technologicznych, jednak powinna ona odbywać się z poszanowaniem / uwzględnieniem interesów wszystkich stron. Koniecznym jest,żeby w tak poważnych kwestiach, dotyczących tak wielkich inwestycji i dotyczących bezpośrednio mieszkańców były prowadzone rzetelne kampanie informacyjne. Ochrona mieszkańców przed utratą ich majątków spowodowanych m.in. wyburzeniami jest moim obowiązkiem. Cieszę się niezmiernie, iż mogłam wspólnie z mieszkańcami zapobiec takim tragediom! Mam nadzieję, iż nasi samorządowcy odrobili właściwą lekcję z tych wydarzeń.