Parlamentarny Zespół ds. Cukrzycy.W dniu 14 listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Cukrzycy. Cukrzyca to bardzo poważna choroba cywilizacyjna, przybierająca ostatnimi czasy rozmiary epidemii. Niezwykle istotna jest zatem intensyfikacja działań począwszy od akcji prewencyjnych, przez wczesną diagnostykę, po możliwie najlepszy jakościowo proces leczenia.
W dniu 16 listopada 2016 r. ukonstytuował się Parlamentarny Zespół ds. Cukrzycy. Gratuluję Pani Poseł Lidii Gądek, która została przewodniczącą Zespołu. Miło mi również poinformować, iż mam zaszczyt pracować na rzecz tego Zespołu. Wiem, że wiele pracy jeszcze przed nami. Głęboko jednak wierzę, że wspólna praca w polskim Parlamencie, ponad politycznymi podziałami, jest możliwa i zaowocuje wieloma ważnymi działaniami oraz przyniesie realną pomoc wszystkim osobom dotkniętym tą chorobą.