Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy – Prawo o prokuraturzeNa posiedzeniu Sejmu RP w dniu 13 stycznia 2016 roku odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy – Prawo o prokuraturze. Procedowany projekt ustawy o prokuraturze zakłada powtórne włączenie prokuratury do struktury Ministerstwa Sprawiedliwości. Zwróciłam się zatem do projektodawców z prośbą o wyjaśnienie, po pierwsze: czy celowym jest niweczenie odrębności prokuratury i jej wartościowego dorobku jako niezależnego organu ochrony prawnej?, po drugie zaś: jakie mechanizmy przewidziano w celu zagwarantowania bezstronności tejże instytucji w znowelizowanym stanie prawnym, w szczególności na wypadek, gdy jej czynności dotyczyć będą osób ze sfery administracji rządowej?