Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.Aby móc żyć godnie potrzebne są do tego odpowiednie środki finansowe. Głównym założeniem referowanego przeze mnie w imieniu Klubu Parlamentarnego PO projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jest zabezpieczenie najgorzej uposażonych emerytów i rencistów przed bezwzględną i bezduszną egzekucją, tak by nie dochodziło w przyszłości do sytuacji, w których osoby te pozbawione byłyby środków do życia.
Już wkrótce emeryci i renciści otrzymujący najniższe świadczenia z ubezpieczenia społecznego będą mogli zachować swoje świadczenia, ponieważ podwyższona zostanie kwota wolna od egzekucji. W konsekwencji kwota ta będzie prawnie chroniona przed postępowaniem egzekucyjnym.