Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na temat informacji dotyczących rosnącego zasolenia Odry (07.02.2023 r.)

7 lutego 2023 roku Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa rozpatrzyła i zaopiniowała dla Marszałek Sejmu – na podstawie informacji Ministra Infrastruktury, Ministra Klimatu i Środowiska, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – wniosek o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji na temat ponownie rosnącego zasolenia Odry i jego przyczyn, a także wyników postępowań wyjaśniających okoliczności katastrofy ekologicznej na Odrze w sierpniu tego roku oraz podjętych przez rząd długofalowych działań w celu zabezpieczenia polskich rzek, w tym zapowiadanych w sierpniu 2022 roku zmian legislacyjnych dot. rewitalizacji rzek”.

Transmisja z posiedzenia komisji: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje.xsp…