Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (25.06.2019 r.)

25 czerwca 2019 roku odbywało się posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Rozpatrywane i opiniowane były sprawozdania z wykonania budżetu za 2018r.