Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. cukrzycy (03.07.2019 r.)

 

3 lipca 2019 roku odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. cukrzycy, które poświęcone zostało raportowi „Cukrzyca: analiza problemów zdrowotnych”.

Opracowanie przygotowane przez firmę badawczą Biostat daje bardzo poważne tematy do pracy nie tylko Zespołu, ale przede wszystkim rządu (nie tylko Ministerstwa Zdrowia) wraz z ekspertami i pacjentami. Dziś w Polsce mamy sytuację bardzo poważną – narasta lawinowo ilość zachorowań na cukrzycę (rożnych typów) i nie zmniejszamy ilości powikłań, co zdecydowanie zwiększa koszty społeczne i wpływa niekorzystnie na sytuację demograficzną w Polsce.

Brak systemowej możliwości edukacji, działań profilaktycznych, brak finansowania nowoczesnych technologii i terapii w cukrzycy, co więcej z listy leków refundowanych wycofywane są dotychczas refundowane leki. Wspólnie przygotowaliśmy postulaty do Ministerstwa Zdrowia i do koniecznego oraz szybkiego wdrożenia, aby poprawić sytuację zdrowotną w Polsce.

Na posiedzeniu mieliśmy przyjemność gościć Panią profesor Dorotę Zozulińską-Ziółkiewicz nową Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Dziękuje ekspertom i przedstawicielom instytucji za udział i merytoryczną dyskusję w tym niezmiernie ważnym temacie. Szczególnie Pani Prezes Annie Śliwińskiej.