Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy (18.11.2021 r.)

18 listopada 2021 roku odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy i debata z ekspertami „Światowy Dzień Cukrzycy – stan polskiej diabetologii i rekomendacje zmian”. Wspólnie z ekspertami omawialiśmy takie następujące zagadnienia:
– przeznaczenie części wpływów z opłaty cukrowej na leczenie cukrzycy w Polsce,
– edukacja diabetologiczna,
– zapewnienie równego dostępu do edukacji wśród wszystkich grup wiekowych,
– zwiększenie zaangażowania pielęgniarek diabetologicznych oraz edukatorów w opiekę nad pacjentem z cukrzycą,
– sukcesywne rozszerzanie dostępu pacjentów do nowoczesnych leków i technologii stosowanych w cukrzycy, zgodnie z międzynarodowymi standardami,
– działania na rzecz zapobiegania powikłaniom cukrzycy oraz zapewnienia dostępu do ich właściwego leczenia,
– sukcesywne dostosowanie kryteriów refundacji dotychczas stosowanych leków do międzynarodowych standardów,
– wykorzystanie elementów opieki farmaceutycznej na rzecz wsparcia pacjentów z cukrzycą.