Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Kardiologii (09.03.2021 r.)

9 marca 2021 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Kardiologii. Przewodniczącym Zespołu został poseł Jerzy Hardie-Douglas. Serdecznie gratuluję!
Do zadań Zespołu należeć będzie m.in.:
– opiniowanie propozycji rozwiązań legislacyjnych dotyczących kardiologii;
– stwarzanie możliwości prezentowania opinii, propozycji zmian w obszarze kardiologii przez środowiska opiniotwórcze, reprezentujące zarówno pacjentów, jak i lekarzy kardiologów oraz menadżerów opieki zdrowotnej;
– podejmowanie inicjatyw zmierzających do poprawy dostępności leczenia kardiologicznego i organizacji placówek kardiologicznych oraz występowanie w w/w sprawach z wnioskami do odpowiednich instytucji.
Przed nami wytężona praca na rzecz pacjentów z problemami kardiologicznymi. Liczę na owocną i skuteczną współpracę.