Posiedzenie sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim (16.05.2022 r.)

16 maja 2022 r. w sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyło się wyjazdowe posiedzenie sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Tematyką prac komisji było rozpatrzenie Informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat sytuacji i problemów mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkałych na terenie województwa śląskiego. Dodatkowo rozpatrzona została Informacja Ministra Edukacji i Nauki na temat sytuacji i problemów edukacyjnych mniejszości narodowych i etnicznych z terenu województwa śląskiego. Kluczowe pytanie, które należało zadać, to dlaczego zmniejszono, nie konsultując z nikim, liczbę godzin nauki języka niemieckiego dla mniejszości narodowych z trzech godzin tygodniowo do jednej?