Posiedzenie wyjazdowe Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w woj. podlaskim (24-25.04.2018 r.)

 

W dniach 24 i 25 kwietnia 2108 roku odbyło się wyjazdowe posiedzenie sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w województwie podlaskim, w którym miałam przyjemność uczestniczyć.

Jednym z punktów tego posiedzenia była dyskusja w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim z przedstawicielami siedmiu mniejszości narodowych zamieszkujących ten przepiękny region. Poruszone zostały zagadnienia dotyczące sytuacji i problemów tych osób oraz stanu edukacji dzieci i młodzieży m.in. mniejszości tatarskiej i białoruskiej.