Posiedzenie Zespołu ds. Seniorów

 

12 października 2017 roku odbyło się spotkanie Zespołu do spraw Seniorów. Rozmawialiśmy o aktywizacji osób starszych w obszarze edukacji, integracji, usług stołecznych i przezwyciężania barier utrudniających aktywność seniorów.