Protest w Katowicach przeciwko wypowiedzeniu Konwencji Stambulskiej (31.07.2020 r.)

31 lipca 2020 roku w Katowicach solidarnie protestujemy! Nie pozwolimy na to, aby kolejnym wrogiem obecnej władzy były kobiety!
25 lipca minister Zbigniew Ziobro na specjalnie zwołanej konferencji oświadczył, że składa wniosek o wypowiedzenie antyprzemocowej Konwencji Stambulskiej.
Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej ma chronić kobiety przed wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji.