Przywracanie godności funkcjonariuszom (60. posiedzenie Sejmu RP – 22.03.2018 r.)

 

PiS po raz kolejny oszukał Polaków!

W dniu 22 marca 2018 roku podczas obrad 60. posiedzenia Sejmu RP odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Projekt ten, podpisany przez 250 tysięcy obywateli, miał przywrócić byłym funkcjonariuszom służb mundurowych należne im świadczenia, które uczciwie sobie wypracowali podczas wieloletniej służby dla naszej Ojczyzny.

Oburzające jest to, że projekt został odrzucony po pierwszym czytaniu, mimo deklaracji przedwyborczych PiS, że wszystkie obywatelskie projekty ustaw będą procedowane w komisjach.