Remont siedziby Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło nr 4 w Rudzie Śląskiej (31.08.2021 r.)

Cudownie jest się dzielić dobrymi wiadomościami.
W siedzibie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło nr 4 w Rudzie Śląskiej trwa remont, który niebawem się zakończy. Z całego serca dziękuję harcerzom z Chorągwi Śląskiej ZHP za wielkie serce, czas i okazaną seniorom pomoc.
A Komendantce Chorągwi Śląskiej ZHP harcmistrz Annie Peterko, zastępcy komendantki harcmistrzowi Andrzejowi Lichocie oraz komendantowi Hufca Ruda Śląska harcmistrzowi Marcinowi Różyckiemu dziękuję najpiękniej, jak potrafię za wielki entuzjazm, pomoc i bezcenne wsparcie.
Na ogromne wyrazy uznania zasługują przede wszystkim harcerze z Rudy Śląskiej, którzy w ramach wolontariatu pomalowali całą siedzibę Związku, to: Przewodnik Damian Susek, Przewodniczka Weronika Wandzik, Druhna Joanna Kosiak, Druhna Karolina Klimek.
Cieszę się przeogromnie, że mój pomysł współpracy seniorów i harcerzy spotkał się, z tak wielkim odzewem, a ja mogłam dołożyć swoją cegiełkę w postaci niezbędnych farb i barwników oraz narzędzi i sprzętu takich jak: pędzli, wałków malarskich i folii ochronnych.