Rocznica Sierpnia ’80

 

Należy dziś dobitnie przypomnieć dzięki komu wszystko się zaczęło!