Rozmowy z mieszkańcami Chorzowa (17.09.2019 r.)

Chorzów to kolejne miasto na mojej kampanijnej trasie.
17 września 2019 roku to był świetny dzień spędzony na rozmowach z mieszkańcami Chorzowa za mną. Podsumowałam swoją pracę poselską, a także prezentowałam swój program i priorytety na kolejne 4 lata.
Dziękuję!