Rozmowy z mieszkańcami Mysłowic (07.09.2019 r.)

7 września 2019 roku na mysłowickim Rynku udało mi się odbyć sympatyczne spotkania i przeprowadzić rozmowy z mieszkańcami.