Spotkania w sprawie budowy linii kolejowej nr 170 w woj. śląskim (20.04.2022 r.)

20 kwietnia 2022 roku odbyły się kolejne spotkania w sprawie budowy linii kolejowej nr 170 w województwie śląskim!

Z bardzo jasnymi opiniami mieszkańców południowych dzielnic Katowic mogli jeszcze raz zapoznać się przedstawiciele CPK oraz firmy Egis podczas wczorajszych konsultacji, które odbyły się:

w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. E. Abramowskiego przy ul. Harcerzy Września 1939 nr 2;

w Szkole Podstawowej Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki, ul. J. Malczewskiego 1.

Seria spotkań z mieszkańcami pokazała ewidentny i jawny sprzeciw mieszkańców województwa wobec budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego w każdym wariancie.