Spotkanie Klubu Obywatelskiego. Dyskusja nt. „Wyzwań i zagrożeń samorządu terytorialnego”.19 marca 2016 roku w Gliwicach o godzinie 10:00 rozpoczęła się dyskusja nt. „Wyzwań i zagrożeń samorządu terytorialnego” w ramach pierwszego na Śląsku Klubu Obywatelskiego. Prelegentami byli prof. Czesław Martysz oraz dr Jan Olbrycht, a gościem specjalnym prof. Jerzy Buzek.