Spotkanie opłatkowe w Sejmie RP

 

14 grudnia 2017 roku w Sejmie RP odbyło się spotkanie opłatkowe z Kardynałem Kazimierzem Nyczem, które pokrzepiło trochę nasze serca…