Spotkanie w sprawie poprawy warunków zatrudnienia oraz pracy w zawodach pielęgniarki i położnej w całym systemie ochrony zdrowia

 

Na zaproszenie Zarządu Regionu Śląskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położonych oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położonych w Katowicach uczestniczyłam w spotkaniu w sprawie reformy służby zdrowia – ustawy o sieci szpitali oraz ustawy o najniższych wynagrodzeniach pracowników podmiotów leczniczych.

 

Od dość dawna dochodzą do nas bardzo niepokojące informacje o niewystarczającej liczbie pielęgniarek i położnych w naszym kraju. Sytuacja krytyczna może już mieć miejsce za 2 lata. Rządzący powinni zdecydowanie wcześniej zadbać o to, by do takiej skrajnej sytuacji nie doszło. 15 maja w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach wspólnie z przedstawicielkami obu środowisk dyskutowaliśmy o tym, co powinno być jak najszybciej uczynione przez rząd, by przede wszystkim załatać olbrzymią lukę pokoleniową, jakie mechanizmy i rozwiązania systemowe powinny być wprowadzone, by panie nie odchodziły z zawodu oraz by nie porzucały pracy w Polsce na rzecz zatrudnienia za granicą.