Spotkanie z Ambasadorem USA w Polsce

Relacje polsko-amerykańskie zawsze były szczególnie ważne, natomiast obecnie, gdy za naszą wschodnią granicą trwa pełnoskalowy konflikt, tym bardziej te relacje zyskują na znaczeniu. Ścisła i partnerska współpraca w ramach NATO jest gwarancją bezpieczeństwa Polski i całej Europy.