Spotkanie z mieszkańcami Podlesia w Urzędzie Miasta Katowice (22.07.2019 r.)

 

22 lipca 2019 roku w Urzędzie Miasta Katowice odbyło się 4,5-godzinne spotkanie z mieszkańcami Podlesia, którzy nadal zaniepokojeni są informacjami o planie zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Podlesie.
Podczas spotkania z planistami i urbanistami 5-krotnie pytałam ich o konkretne drogi w naszej dzielnicy, które będą poszerzane. Niestety nie udało się wyjaśnić, które dokładnie drogi w Podlesiu będą poszerzane oraz czy po poszerzeniu drogi te będą rzeczywiście przebiegały prawie pod oknami wielu mieszkańców, niszcząc płoty i piękne ogrody. Po spotkaniu nie wiadomo także, czy i jak zmieni się krajobraz naszej dzielnicy.  Będziemy nadal zabiegać o odpowiedzi na nasze pytania.