Spotkanie z osobami poszkodowanymi przez rząd PiS-u tzw. ustawą „dezubekizacyjną” w Krakowie

 

20 października 2017 roku, na zaproszenie Pana Jacka Mykity – Przedstawiciela OKIU (Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej) oraz Komitetu Protestacyjnego z Małopolski i Podkarpacia uczestniczyłam w bardzo licznym spotkaniu, na którym obecni byli przedstawiciele wszystkich służb mundurowych pokrzywdzonych przez tzw. „ustawę represyjną” mylnie nazywaną „dezubekizacyjną” Ministra Mariusza Błaszczaka z dnia 16 grudnia 2016 r.

1 października 2017 roku weszły  w życie regulacje wprowadzone wyżej wymienioną Ustawą o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Ta wyjątkowo bezduszna i nieludzka ustawa doprowadziła do sytuacji, gdzie osoby, którym przyznano już świadczenia emerytalne, zostały pozbawione większej ich części. Ponieważ nowelizacja ta budzi wiele kontrowersji, regularnie spotykam się z przedstawicielami środowisk nią dotkniętych. Osoby uczestniczące w tych spotkaniach bardzo często czują się mocno skrzywdzone niesłusznym posądzeniem o działanie na rzecz służb bezpieczeństwa.