Spotkanie z Panem Prezydentem Bronisławem Komorowskim (23.03.2018 r.)

 

W dniu 23 marca 2018 r. razem z Panią Poseł Mirosławą Nykiel miałam zaszczyt uczestniczyć w miłym spotkaniu Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego z krewnymi byłych funkcjonariuszy służb mundurowych. Pan Prezydent z uwagą i wzruszeniem wysłuchał indywidualnych historii osób represjonowanych Ustawą z 16 grudnia 2016 r., które szczegółowo opowiedziały o tym wszystkim, co je ostatnio spotkało i o walce, jaką muszą toczyć, aby zmienić tę represyjną Ustawę, niezgodną z prawem i Konstytucją RP.

Prezydent Bronisław Komorowski w imieniu własnym oraz swojej Małżonki – Anny  Komorowskiej zapewnił, że na wszelkich spotkaniach będą informować różne środowiska
o niesprawiedliwej represji, jaka spotkała emerytów, rencistów-inwalidów, wdowy i sieroty służb mundurowych ze strony partii rządzącej, która uchwaliła tę haniebną Ustawę.

Uczestnicy podziękowali serdecznie za sympatyczne spotkanie i wsparcie ze strony pary prezydenckiej.