Spotkanie z seniorami Koła Miejskiego nr 12 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach

20 lutego 2018 roku miało miejsce bardzo ważne spotkanie z seniorami – członkami Koła Miejskiego nr 12 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach, podczas którego dyskutowaliśmy o tym, jak pomóc tym, którzy znaleźli się w najgorszej sytuacji życiowej. Wierzę głęboko, że represje, które dotknęły seniorów w zeszłym roku nie będą trwały wiecznie, i że należne prawa do rent i emerytur zostaną przywrócone ich właścicielom.

Seniorzy to obecnie najważniejsza grupa wiekowa, którą należy bezwzględnie wspierać. Im z reguły jest najciężej, a gdy mamy do czynienia z seniorami służb mundurowych, to dodatkowo bardzo smuci fakt, iż środowisko to zostało tak bezwzględnie podzielone i pokrzywdzone przez obecną władzę.