Spotkanie z władzami miasta Katowice w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Podlesie i części dzielnicy Kostuchna (22.08.2019 r.)

22 sierpnia 2019 roku odbyły się kolejne spotkania nt. planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Podlesie i części dzielnicy Kostuchna.
Jestem mieszkanką Podlesia od 19 lat. I tak jak większość mieszkańców tej dzielnicy oczekuję od władz miasta, aby nasze uwagi do planu zagospodarowania przestrzennego zostały wzięte pod uwagę.
Podczas spotkania zaapelowałam także do Pana Macieja Biskupskiego – Przewodniczącego Rady Miasta Katowice, żeby punktowo zmienić studium tak, aby nowy plan był tworzony zgodnie z wolą i oczekiwaniami mieszkańców. Czekamy na kolejne spotkania i decyzje władz miasta. Wierzę, że każde spotkanie i dyskusja ma sens!