Światowy Dzień Walki z Rakiem

 

Od dawna z wielkim zaangażowaniem przyłączam się do wszelkiego rodzaju inicjatyw mających na celu walkę z chorobami nowotworowymi, ale przede wszystkim do akcji mających na celu upowszechnianie profilaktyki raka.

 

 

W ostatnich miesiącach, wspólnie z moimi koleżankami posłankami, bardzo mocno koncentrowałyśmy się na działaniach służących ratowaniu kobiet, które są nosicielkami mutacji genów: BRCA1 i BRCA2 przez co są wielokrotnie bardziej narażone na zachorowanie na raka piersi lub jajnika.


Przykład naszej koleżanki, posłanki Katarzyny Stachowicz, dowodzi, że istnieje możliwość ustrzeżenia tysięcy polskich kobiet przed bardzo poważnymi problemami zdrowotnymi. Niezbędna jest jednak profilaktyka, a żeby ta miała rację bytu, potrzebna jest rzetelna kampania informacyjna, szeroko zakrojone działania profilaktyczne, ale przede wszystkim możliwość przeprowadzenia bezpłatnie podskórnej, podwójnej mastektomii z jednoczesną rekonstrukcją piersi. Obecnie w Polsce niestety zabiegi profilaktycznej mastektomii oraz rekonstrukcji piersi nie są refundowane przez NFZ, a jak łatwo możemy się domyśleć zabiegi te nie są tanie i mało kogo stać na przeprowadzenie ich we własnym zakresie.


3 listopada 2017 roku wspólnie z koleżankami wystosowałyśmy jedną z wielu interpelacji poselskich do Ministra Zdrowia w sprawie pilnej potrzeby udzielenia wsparcia kobietom zagrożonym rakiem piersi oraz jajników. W naszym piśmie prosiliśmy Ministra Zdrowia o bardzo konkretne informacje dotyczące tego, czy i kiedy możemy spodziewać się finansowania powyższych świadczeń ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Wszyscy z niecierpliwością czekamy na pozytywne roztrzygnięcie tego zagadnienia w najbliższej przyszłości.


23 stycznia 2018 roku w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach. za sprawą Katarzyny Stachowicz  oraz Dziennika Zachodniego, odbyła się konferencja dotycząca pokonania raka piersi poprzez profilaktyczne działania, w której miałam ogromną przyjemność uczestniczyć. Wspólnie z innymi parlamentarzystami województwa śląskiego wystosowaliśmy apel do Ministra Zdrowia o to, by Narodowy Fundusz Zdrowia uznał te świadczenia za gwarantowane i umożliwił Polkom bezpłatny do nich dostęp.


Apel ten zostanie Ministrowi Zdrowia Panu Łukaszowi Szumowskiemu wręczony osobiście przez grupę posłów najbardziej zaangażowanych w powyższą akcję. Bardzo mocno liczymy na powodzenie tego całego, wielkiego przedsięwzięcia, które ma służyć wszystkim polskim kobietom.