Upowszechnianie czytania bajek w Szkole Podstawowej nr 2 (z oddziałami przedszkolnymi) w Lędzinach

Dziś miałam wielką przyjemność odwiedzić wspaniałe miejsce, jakim jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Gustawa Morcinka w Lędzinach, która zawiera również oddziały przedszkolne. Ubrane w śląskie stroje regionalne, wspólnie z Panią Krystyną Wróbel – Burmistrz Miasta Lędziny, czytałyśmy dzieciom bajkę „Calineczka” oraz wiersze Jana Brzechwy by pokazać najmłodszym, że czytanie to świetna zabawa!

Dziękuję pięknie Pani Burmistrz, Dyrekcji Szkoły oraz wszystkim paniom przedszkolankom za zaproszenie oraz przemiłą gościnę. Upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, to moja mała pasja.