Uroczystości rocznicowe w Mysłowicach (03.05.2022 r.)

3 maja 2022 r. to dwie ważne rocznice: 231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja i 101. rocznica wybuchu III powstania, które przesądziło o sposobie podziału Górnego Śląska między Polskę i Niemcy. To dzień upamiętnienia – zarówno osiągnięcia, jakim była pierwsza w Europie i druga na świecie Konstytucja, jak i bohaterów naszej historii, którzy na przestrzeni wieków oddawali swoje życie za Polskę. III Powstanie Śląskie wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku, po dwóch wcześniejszych zrywach zbrojnych z lat 1919 i 1920 oraz przegranym przez Polskę plebiscycie, który miał przesądzić o przynależności państwowej Górnego Śląska. Ostatecznie to właśnie III powstanie, na czele którego stanął Wojciech Korfanty, zdecydowało o korzystniejszym dla Polski podziale tych ziem między Polskę i Niemcy po I wojnie światowej.Wspólnie z Prezydentem Mysłowic Dariuszem Wójtowiczem oraz wiceprezydentem Wojciechem Chmielem złożyliśmy kwiaty przed Pomnikiem, upamiętniającym Powstańców Śląskich.