V Europejski Kongres Gospodarczy.Już po raz piąty w Katowicach miał miejsce Europejski Kongres Gospodarczy. Miałam przyjemność gościć na nim w dniach od  13 do 15 maja 2013 r. Obecnie jest to najważniejsza impreza gospodarcza Europy Centralnej. Dla Katowic jest to kolejna okazja, aby móc gościć wielu znamienitych przedstawicieli świata nauki, biznesu i polityki, będących ekspertami w swoich dziedzinach. W sesjach, spotkaniach i debatach przewijały się różne tematy choć niektóre byłe bardziej eksponowane i akcentowane. Charakterystycznym postulatem był postulat zwiększenia wolności gospodarczej. Rozmawiano również o strefie euro, równoważeniu wymogów ekologii z polityka przemysłową, ale także perspektywach rozwoju rynków afrykańskich w stosunku do spowolnienia gospodarczego w Unii Europejskiej. Europejski Kongres Gospodarczy 2013 był również okazją do rozmów o najważniejszych z punktu widzenia przyszłości sektorach gospodarki  i życia publicznego. To ważne wydarzenie dla Katowic, Śląska, Polski i Europy Centralnej bowiem Europejski Kongres Gospodarczy nie jest tylko forum dyskusyjnym ale posiada potencjał przełożenia na konkretne decyzje, które warunkują dalszy kierunek i rozwój tej części Europy.