Wspólne posiedzenie Parlamentarnych Zespołów ds. Cukrzycy oraz Zdrowia Publicznego (12.02.2020 r.)

12 lutego 2020 roku odbyło się wspólne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy i Parlamentarnego Zespołu ds. Zdrowia Publicznego.
W porządku obrad m.in.: debata o profilaktyce cukrzycy w społeczeństwie – edukacja zdrowotna,
informacja ministerstwa zdrowia nt. ew. szkodliwości przyjmowania metforminy przez polskich pacjentów.
Dziękuję redaktorowi Michałowi Figurskiemu – Prezesowi Fundacji Najsłodsi za udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy i aktywność w pracach nad rozwiązaniami dla diabetyków. To ważne, by w debatę parlamentarną włączać jak największą liczbę ekspertów i przedstawicieli życia publicznego.